Vores garanti omfatter:

EIKO giver 10 års produktgaranti på fejl og mangler på alle vores produkter. 
Garantien gælder udelukkende for produkter, der befinder sig i Danmark.
Vi yder 2 års garanti på skaffevare, såsom: Sikringsprodukter, kontrolsystemer, løsdele, maling.

Vinduer og døre i træ/alu


Vi yder 10 års garanti på vinduer og døre af træ/alu

Ruder


Ruder er dækket af Glasindustriens garanti mod visuelle fejl mellem glassene (1 års garanti) samt 5 års garanti på selve glasset.

Vinduer og døre i træ


Vi yder 10 års garanti på vinduer og døre af træ

Forudsætninger for garantien

For at vores 10 års garanti kan gøre sig gældende, skal nedenstående forudsætninger være opfyldt:


 • Elementerne skal være monteret korrekt
 • Elementerne skal vedligeholdes normalt
 • Alle vores garantier er gældende i Danmark (excl. Grønland og Færøerne). 

Opbevaring


Vinduer og døre skal opbevares korrekt indtil de monteres, ellers bortfalder produktgarantien.
Alle elementer skal beskyttes på betryggende måde mod fugt (regn og sne), direkte sollys, tilsmudsning og anden overlast.
 
Elementerne opbevares bedst indendørs eller under tag på et plant underlag. Ved opbevaring af elementerne udendørs, må det kun foregå i et kortere tidsrum, og de skal placeres på et plant underlag. Pallernes top og sider skal overdækkes med vandtætte presenninger, der er fastgjort forsvarligt af hensyn til blæsevejr, og luft skal kunne cirkulere under pallen.
 
Vær opmærksom på, at plastikfolien kun er en transportbeskyttelse, der SKAL fjernes efter levering for herigennem, at opretholde en gyldig garanti.
 
Produktskader som er opstået pga. ukorrekt opbevaring dækkes ikke af produktgarantien.

Termisk brud/sprængning

Oplever du, at ruden på dit vindue eller dør revner fra kanten af rammen, kan der være tale om et såkaldt termisk brud. Termisk brud/sprængning, opstår, når der er temperaturforskelle på rudens flade. Den kritiske grænse for de forskellige glastyper og kvaliteter starter fra 40-50 grader celsius.  

Nedenstående øger risikoen for termisk brud, hvor følgende står opad eller tæt på glasfladen:  

 • Udhæng, der giver delvis skygge 
 • Påklæbet folie, der dækker dele af fladen 
 • Gardiner, persienner monteret tæt eller helt op ad fladen 
 • Puder og møbler, der er placeret helt tæt på fladen 
 • Varmekiler, som brændeovne, gasvarmere og andre varmekilder, der er tæt på fladen. 

Termiske brud under alle former er ikke dækket af vores garanti. 

Garantibetingelser

Såfremt De reklamere inden for garantiperioden (beregnet fra produktionsdatoen) og senest 3 måneder efter, at fejlen er opdaget, giver garantien Dem muligheder og rettigheder, som står skrevet under punkt 2. Vi kan bede om at doku­mentere produktets leveringstidspunkt. Reklamation sker ved henvendelse til EIKO ApS på mail: info@eiko.dk

Såfremt fabrikationsfejlen og/eller materialefejlen kan afhjælpes på forsvarlig vis ved en reparation/delvis udskiftning, vil garantigiveren vælge denne løsning. Reparationen/den delvise udskiftning sker i dette tilfælde uden beregning. Såfremt der berettiget reklameres over fabrikationsfejl og/eller materialefejl inden for den nævnte tidsperiode, forpligter garantigiveren sig til uden beregning at levere et nyt produkt. Garantigiveren dækker dog ikke garantiomkostninger ved afmontering af det gamle produkt samt montering af det nye produkt, ligesom eventuelt følgearbejde i forbindelse med udskiftning af produktet ikke er omfattet af denne garanti.  

Hvis produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i produktion, er garantigiveren berettiget til i stedet at levere et andet tilsvarende produkt.  

Nærværende garanti omfatter ikke fabrikationsfejl og/eller materialefejl ved termoruder. I sådanne tilfælde gælder imidlertid termorudefabrikantens garanti, hvortil der henvises visuelle kvalitetsafvigelser i termoruder. Læs mere her

 

Nærværende garanti giver Dem ikke yderligere rettigheder end beskrevet i punkt 2.

Såfremt De ønsker at reklamere over fabrikationsfejl og/eller materialefejl, skal dette ske senest 3 måneder efter, at fejlen er konstateret eller burde være konstateret. Reklamationen skal ske via vores hjemmeside.

Denne garanti kan ikke gøres gældende, hvis de påberåbte fabrikationsfejl og/eller materialefejl skyldes fejlagtig montage, brug af ekspanderende skum, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller forkert betjening. Såfremt udvendige døre og vinduer leveres umalede vil garantien ikke være gældende.  

Hvad angår trævinduer og trædøre, der er overfladebehandlet fra fabrikkens side, henledes opmærksomheden især på vedligeholdelsesvejledningen samt beskrivelsen ”Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer (Bilag 14 i VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser) 

Garanti og reklamationsretten omfatter ikke:

 • Almindelig justering af hængsler og rammer.
 • Små oprifter i træ, udtræk af knaster, opkogning eller bobler i malingen.
 • Indtrængen af vand i bunden af døre, herunder specifikt halvdøre og indadgående døre mellem dørramme og dørtrin. 
 • Specielle nedbørs- & vinterforhold.

De kan ikke under nærværende garanti påberåbe Dem fabrikationsfejl og/eller materialefejl, der skyldes forhold, der er indtrådt, efter at produktet er leveret af garantigiveren.
 
Materialefejl, der eksempelvis kan henføres til fejlagtig opbevaring, transport eller montage af mellemhandler/entreprenør, kan ikke gøres gældende over for garan­tigiveren med henvisning til nærværende garanti.

Har du brug for hjælp? 


Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon og mail for at få hjælp til at finde lige præcis, det som passer til dine behov. Vi har professionelle klar med rådgivning, uanset hvor langt du er kommet i processen.

Kontakt os i dag på telefon +45 3515 4720 eller via email info@eiko.dk